Ze zdravotních důvodů bude eshop uzavřen od  1.12.2019 do odvolání.

.

.

.

.


 

Navštívte Catnails.cz u ShopMania NejNákup.cz porovnání zboží, porovnání eshopů, srovnání jejich cen Hodnocení obchodu na Zboží.cz

Výrobci

Provozovatel

Catnails.cz
Přečkovice 92
68771, Bojkovice
Česká republika

Tel.: 737137971


Všeobecné obchodní podmínky

1. Základní údaje

Prodejce

Ilona Majorová, Dlouhá 117/1321, 736 01 Havířov-Podlesí.

Prodejna - kamenný obchod s označením Belleilone se nachází na ul. El. Krásnohorské 31, Havířov. Prodejní doba po,út,st od 8:00hod do 16:00hod,čtvrtek 8:16hod.pá. od 8:00 do 12:00 

Zde najdete i sídlo e-shopu a můžete si zde vyzvednout své objednávky. 

Prodejce není plátcem DPH.


IČ: 46121251

DIČ: CZ-5957140156

(dále jen "prodejce")

 

Číslo účtu ČR: 5116807001; kód banky: 5500 (Reiffeisen bank)

Číslo účtu SR: 2300122519; kód banky 8330 (Fio banka)


Email: info@catnails.cz

 

2. Objednávka zboží

 

Seznam zboží na stránkách http://shop.belleilone.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Prodejce nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky.


K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží.


Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny za dopravu a dalších poplatků může ověřit v oddíle Doprava.

Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení.


Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky.


Během vyřizování objednávky může být zákazník kontaktován naším zástupcem na jím uvedený telefon a upozorněn na nevhodný materiál, který nelze kombinovat, náhrada jiným zboží, skladová nedostupnost apod.


Zrušení objednávky

Zákazník i prodejce mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky prodejcem. Pokud zruší objednávku prodejce, musí uvést důvod, proč není možné objednávku potvrdit.

Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě prodejce a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

 

3. Zaslání zboží

U zboží, které má být zákazníkovi zasláno poštou nebo zásilkovou službou, se k vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky prodejcem.

Závazným potvrzením objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému prodejce, ale jde o elektronicky zaslané potvrzení označené jako "konečné potvrzení objednávky'" či telefonické potvrzení objednávky prodejcem, kdy si prodejce a zákazník potvrdí obsah objednávky, zejména druh zboží, počet kusů, cenu za zboží a přepravu, a způsob a termín doručení. Okamžikem potvrzení je uzavřena kupní smlouva.

Minimální výše objednávky je 150,- Kč. V případě menší hodnoty objednaného zboží nezasíláme na dobírku, ale až po zaplacení požadované částky předem na náš účet.


Dodací lhůta

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností prodejce dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem, obvykle do 1-5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky.

Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.


Způsob dopravy

Dopravu na určenou adresu zajišťuje prodejce, a to na území celé České republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník sám. Aktuální ceník je uveden na stránkách našeho eshopu v oddíle "Doprava". Najdete jej zde.

Nebudete-li zastiženi, bude Vám uloženo oznámení a zásilku je nutno vyzvednout do 7 dnů od oznámení. Po uplynutí této lhůty je zásilky automaticky vrácena zpět. V případě, že zásilka nebude z jakéhokoliv důvodu vyzvednuta a zákazník požádá o znovuzaslání zboží,  bude mu připočtena navíc částka 120 Kč za úhradu poštovného za prvotně odeslanou zásilku.

Způsob uhrazení ceny za zboží

Zboží je splatné dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby, nebo platbou předem pokud si tuto možnost zákazník zvolí. V případě rozvozu nebo osobního vyzvednutí se platí v hotovosti na místě předání/zakoupení.

Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad a návod k použití výrobku.

Ceny v internetovém obchodě nemusí být vždy stejné jako ve skladě nebo u obchodních zástupců.


Převzetí zboží

Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, sepište za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky a nechte si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.

Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit.

Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Proto raději před podpisem pečlivě zkontrolujte obal.

Podmínky převzetí zboží včetně odpovědnostních vztahů se liší v závislosti na zvoleném dopravci, více v sekci "Doprava".


Komunikace mezi zákazníkem a prodejcem

Další komunikace mezi prodejcem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.

4. Záruční podmínky a reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti za vady

Garance http://shop.belleilone.cz  - všechny záruční reklamace, kde se závada projeví do 30 dnů od převzetí zboží řešíme výměnou zboží za nový kus. Pokud zboží není v daný moment na skladě, bude Vám v nejkratším možném termínu objednáno, nebo umožněn výběr jiného zboží ve stejné hodnotě. Pro zrychlené řešení reklamace výměnou za nový kus do 30 dnů od zakoupení musí být reklamované zboží vráceno kompletní (tj. včetně veškerého příslušenství, manuálů, atd.). Garance výměny se nevztahuje na mechanické poškození.


Záruční doba a záruční list

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

Záruční doba je uvedena u každého zboží v jeho popisu. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ).


Reklamace

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

Postup reklamace

Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě http://shop.belleilone.cz, je nutné obrátit se emailem na reklamační oddělení reklamace@belleilone.cz. Do zprávy nezapomeňte uvést typ výrobku, číslo prodejního dokladu a popis závady.  Tento e-mail si poté vytiskněte, nebo nám napište na list papíru popis závady, typ výrobku a vaše jméno i s adresou a vložte jej do balíku s reklamovaným zbožím. Zásilky, ze kterých není patrné, proč k nám byli zaslány, budou vráceny odesilateli.

Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože prodejce neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného ve výši nutných nákladů k bezpečnému doručení (nutné doložit doklad k této přepravě). V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele).

Zboží posílejte prosím jako doporučenou zásilku, balíky posílané na dobírku nepřebíráme! V případě, že se jedná o zboží v hodnotě vyšší než 500 Kč, doporučujeme balík připojistit, za ztracené zásilky nezodpovídáme.

Vyřízení reklamace

Prodejce posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží.

Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní. Začíná dnem, kdy bylo zboží přijato od zákazníka (tzn. dnem, kdy bylo vyzvednuto od dopravce, pokud zboží zasíláte prostřednictvím České pošty, nebo jiného dopravce; v případě, že se bude jednat o osobní předání reklamovaného zboží, začíná dnem, kdy bylo reklamované zboží předáno.).

Co dělat, pokud zboží došlo v poškozeném obalu.

ČESKÁ POŠTA: Jestliže zjistíte, že obal zásilky je poškozen, je lepší takové zboží nepřevzít (protrhnutý, promáčknutý, prořezaný obal) nebo spolu s dopravcem zásilku rozbalit a zboží dobře prohlédnout (zda-li je i vnitřní obal poškozen), zda je zboží kompletní a v neporušeném originálním obalu. Vždy je doručovatel povinen na Vaši žádost sepsat protokol o poškozené zásilce a s tímto dokladem se dostavíte do 24 hod od převzetí na Vaší příslušnou pobočku České pošty a uplatníte reklamaci na poškozenou zásilku. Zboží neposílejte k nám, reklamace se musí v případě dopravce České pošty uplatnit do 24 hod od převzetí a pokud nejprve pošlete zásilku do naší firmy, nemůžeme Vám takovou reklamaci uznat. V případě problémů s Českou poštou nás o stavu reklamace informujte, budeme se snažit Vám pomoci.

PŘEVZETÍ BALÍKU

Doporučujeme při převzetí objednávky na poště nebo od doručovatele okamžitě zkontrolovat stav zaslaného zboží.

  • V případě, že v zásilce něco chybí - požadujte okamžité převážení balíku - pokud nesouhlasí váha s váhou uvedenou na poštovním dokladu - byla zásilka vykradena a je třeba podat reklamaci na poště.
  • V případě, že jste si objednali křehké zboží - toto vždy zasíláme za příplatek jako "křehkou zásilku" - pokud zjistíte, že došlo k poškození tohoto výrobku během přepravy - neodkladně tuto skutečnost reklamujte na poště - tato je povinná takto označené zásilky dodat neporušené.

Za shora uvedené případy neneseme žádnou odpovědnost a jakékoliv reklamace popsané shora nebudeme vyřizovat - tyto budeme jako neoprávněné zasílat obratem zpět.

5. Odstoupení od smlouvy

Právo zákazníka na odstoupe

Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že prodejce nesplní smluvené podmínky dodání.


Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.


Právo prodejce na odstoupení

Prodejce je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale prodejce vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.


Postup v případě odstoupení od smlouvy

Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí prodejce zákazníkovi a zákazník prodejci veškerá přijatá plnění.

Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí prodejci, např. elektronicky na emailovou adresu info@belleilone.cz nebo písemně.

Při odstoupení doporučujeme uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží. Zásilky, ze kterých není patrné, proč k nám byly zaslány, budou vráceny odesilateli.

Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží doporučenou zásilkou zpět do provozovny prodejce, kde prodejce bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět prodejci v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a originálního obalu). Zásilky posílané na dobírku nepřebíráme!

V případě, že je zboží vráceno prodejci v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je prodejcem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.

Rozpor z kupní smlouvy

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), postupuje se v souladu s ustanovením § 616 Občanského zákoníku.

6. Ochrana osobních údajů spotřebitele

Prodejce shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.

Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu prodejce sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.

Osobní údaje zákazníků prodejce nepředává žádné další osobě.

Údaje, které prodejce o zákazníkovi uchovává a zpracovává, může zákazník kdykoliv změnit v příslušné sekci nastavení účtu.

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat prostřednictvím emailu na adresu info@belleilone.cz nebo telefonicky.

7. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodejcem a zákazníkem.

Prodejce si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách http://shop.belleilone.cz a http://www.catnails.cz nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.


Tyto obchodní podmínky platí od 25.4.2017.